Om indefodbold.dk Grand Prix Masters og DM i indefodbold

1
145
Køb billet til DM her og vær med til en fantastisk fest med hele indefodbold-fællesskabet d. 18. januar! Få en kanon oplevelse med de 1.199 andre tilskuere!
Køb billet til DM her og vær med til en fantastisk fest med hele indefodbold-fællesskabet d. 18. januar! Få en kanon oplevelse med de 1.199 andre tilskuere!

GPM er den officielle forkortelse for indefodbold.dk Grand Prix Masters (DM i indefodbold for herre senior).

Konceptet går ud på, at de enkelte hold optjener point, til en rangliste, via deres placeringer i de stævner, som de deltager i.

Stævnerne, som holdene kan optjene point i, skal være tilknyttet GPM ordningen. Ranglisten på indefodbold.dk løber fra oktober til januar. hvorefter den gøres op ved en fastbestemt skæringsdato. De 8 øverst placerede hold på ranglisten + de forsvarende mestre + 1 Wild Card er kvalificeret til Grand Prix Masters finalestævnet (DM i indefodbold) med attraktive præmier. Finalestævnet bliver afviklet i januar måned hvert år. Ranglisten ajourføres løbende.

Proportioner/Regler vedr. GPM serien og ranglisten

Det er helt gratis for de enkelte hold at deltage på ranglisten. Der kan optjenes point til ranglisten i alle de stævner, som er tilknyttet Grand Prix Masters ordningen. Hver søndag/mandag i oktober – januar opdateres ranglisten. De forsvarende mestre + de 8 øverst placerede hold på ranglisten, ved skæringsdatoen for årets Grand Prix Masters, kvalificerer sig direkte til finalestævnet. Den sidste plads tildeles et hold via WildCard. Indefodbold.dk er 100% beslutningstager i valget af WildCard modtageren. Hvis et hold ikke kan eller ikke ønsker at stille op til finalestævnet, så tildeles pladsen automatisk det næste hold på ranglisten.

Hvis 2 eller flere hold har samme antal point, så afgøres placering efter følgende kritterier:

1. Flest 1. pladser i GPM stævner.
2. Flest 2. pladser i GPM stævner.
3. Flest 3. pladser i GPM stævner.
4. Flest 4. pladser i GPM stævner.
5. Flest 5. pladser i GPM stævner.
6. Flest point efter nytår.
7. Lodtrækning.

Man optjener point efter holdets placering i de enkelte stævner. Præmier som ikke er pengepræmier omregnes til point af indefodbold.dk (værdier angivet af stævner er kun vejledende og ikke gældende). Personlige præmier, som fx “Stævnets bedste spiller” og “topscorer”, er ikke gældende i regnskabet til ranglisten.

Reglerne ved de individuelle GPM stævner, står arrangørerne selv for, hvorfor de kan variere fra stævne til stævne, og holdene opfordres derfor til at holde sig ajour med de pågældende regelsæt ved de enkelte stævner.

Et hold kan kun deltage med et hold/holdnavn pr. stævne. Forsøger man at omgås dette ved fx. at spille et stævne, og sende et “andet/alternativt” hold med samme navn til et andet stævne på samme tidspunkt, så gælder resultatet for det “alternative” hold ikke. Samtidig vil alle forsøg på at omgås reglerne udløse tab af point. Det være sig fx. fusk med at bytte holdnavne og udveksle flere spillere end tilladt. Et hold må som udgangspunkt max have 1 spiller fra et andet GPM rangeret hold (et hold som har opnået GPM point i denne sæson) med på holdet, til et GPM stævne, for at være pointberettiget, ligesom hovedstammen på holdet altid skal udgøre min. 50% af holdets egne/oprindelige spillere.

Hvis et hold tilmelder sig to eller flere GPM stævner samme dag, så må stævnerne ikke spilles samtidigt/overlappe hinanden – hvorfor et stævne altså skal være afsluttet og helt færdigt, før man kan påstarte et nyt stævne. Og det er ikke tilladt at stille op med to eller flere forskellige hold samme dag til to eller flere forskellige stævner under samme navn i GPM regi – dog med en enkelt undtagelse, som følger. Hvis et hold spiller flere stævner samme dag, så skal holdet ved det andet/næste stævne min udgøres af 50% af spillere fra det første/foregående stævne, og disse skal være holdets egne spillere. Alt dette er stadig forudindtaget af, at holdet overholder den generelle 50% regel og max 1 anden GPM spiller, som nævnt ovenfor. Hvis holdet i programmerne for to eller flere stævner har samme navn, og det ikke er det samme hold som stiller op begge eller flere steder, så skal holdet på forhånd oplyse indefodbold.dk om, hvilket hold, som ønskes GPM point berettiget.

Har et hold først tilmeldt sig ét GPM stævne, og sidenhen framelder sig dette stævne indenfor en uge af stævnets afvikling, og derefter tilmelder sig ét andet GPM stævne samme dag, som det oprindeligt tilmeldte stævne, så vil holdet ikke være pointberettiget ved det pågældende nye tilmeldte GPM stævne, hvis dette betragtes som forsøg på spekulation i “pointhøst” og stævnernes “styrke”. (NB: Denne regel er til for at beskytte stævnearrangørerne).

Det er endvidere helt op til de enkelte stævner, om hvorvidt det tillades udgåede hold, at købe sig ind i stævnet igen. Vi opfordrer dog til, at det ikke bør være muligt. Men hvis det tillades, så får holdet stadigvæk de tilspillede GPM point.

Alle former for aftalt spil i GPM stævner accepteres ikke, og kan et evt. tilfælde bevises 100%, så medfører det straf i form af pointtab eller udelukkelse af GPM serien for indeværende sæson.

Protester/klager kan indgives indenfor 4 dage efter hændelsen/pointgivningen mod et mindre beløb, se retningslinier nedenfor under “Protester/klager”. Indefodbold.dk afgører suverænt problemstillingen og evt. pointtab/fratagelse af point i protester/klager samt regelbrud, som indefodbold.dk selv bliver opmærksom på. Fratages et hold point, så vil de pågældende point helt udgå, og ikke gå videre til det efterfølgende hold.

Ved evt. tvivlsspørgsmål afgør indefodbold.dk suverænt spørgsmålet.

Endelig henviser vi til fairplay og god sportsmanship på alle fronter.

Stævnekategorier

Masters 20.000 stævne (Stævner med min. 20.000 kr. i førstepræmie)
Nr. 1: 20.000 point
Nr. 2: 14.000 point
Nr. 3: 10.000 point
Nr. 4: 6.000 point
Nr. 5: 2.000 point

Masters 15.000 stævne (Stævner med 15.000-19.999 kr. i førstepræmie)
Nr. 1: 15.000 point
Nr. 2: 10.500 point
Nr. 3: 7.500 point
Nr. 4: 4.500 point
Nr. 5: 1.500 point

Masters 10.000 stævne (Stævner med 10.000-14.999 kr. i førstepræmie)
Nr. 1: 10.000 point
Nr. 2: 7.000 point
Nr. 3: 5.000 point
Nr. 4: 3.000 point
Nr. 5: 1.000 point

Challenger 5.000 stævne (Stævner med 5.000-9.999 kr. i førstepræmie)
Nr. 1: 5.000 point
Nr. 2: 3.500 point
Nr. 3: 2.500 point
Nr. 4: 1.500 point
Nr. 5: 500 point

Challenger 2.000 stævne (Stævner med 2.000-4.999 kr. i førstepræmie)
Nr. 1: 2.000 point
Nr. 2: 1.400 point
Nr. 3: 1.000 point
Nr. 4: 600 point
Nr. 5: 200 point

NB: Der uddeles kun point til hold der opnår en placering. Placeres der fx. kun 4 hold, så udgår point for nr. 5.

Proportioner/Regler vedr. finalestævnet

Det er helt gratis for de kvalificerede hold at deltage ved finalestævnet. Der spilles på små mål efter DBU’s gældende regler for indefodbold til små mål – medmindre andet er angivet.

Der spilles i 2 puljer á 5 hold, hvorfra nr. 1, 2 og 3 i hver pulje går videre til mellemrunden. Mellemrunden består af 2 puljer. Pulje M1 = nr. 1 i pulje 1, nr. 2 i pulje 2 og nr. 3 i pulje 1. Pulje M2 = nr. 1 i pulje 2, nr. 2 i pulje 1 og nr. 3 i pulje 2. Nr. 1 og 2 fra hver mellemrundepulje kvalificerer sig til semifinalerne. De to 3’ere i mellemrundepuljerne spiller om 5.-6. pladsen. Semifinale 1 = nr. 1 i pulje M1 mod nr. 2 i pulje M2. Semifinale 2 = nr. 1 i pulje M2 mod nr. 2 i pulje M1. Taberne i semifinalerne spiller om 3.-4. pladsen, mens vinderne spiller finale om 1.-2. pladsen og dermed DM titlen.

Ved pointlighed afgøres placering som følger:

  1. Point i indbyrdes kampe.
  2. Målforskel i indbyrdes kampe.
  3. Flest scorede mål i indbyrdes kampe.
  4. Målforskel i samtlige kampe.
  5. Flest scorede mål i samtlige kampe.
  6. Omkamp á 5 min, herefter Golden Goal i ubestemt tid, til der er fundet en vinder.
  7. Hvis 3 eller flere hold står lige, og pkt. 1-5 ikke finder en vinder, så spilles der en helt ny pulje med de pågældende hold. Kampvarighed: 3 min.

I tilfælde af uafgjort i PlayOff kampe, så fortsætter spillet efter 10 min med Golden Goal i ubestemt tid, til der er fundet en vinder.

De 2 indledende puljer bliver inddelt efter holdenes placering på ranglisten ved skæringsdatoen. Pulje 1 består af nr. 1, 3, 5, 7 og WildCard. Pulje 2 består af nr. 2, 4, 6, 8 og de forsvarende mestre. De forsvarende mestre trækkes ud af ranglisten, inden puljerne inddeles.

Indefodbold.dk udvælger selv dommerne til finalestævnet.

Der må deltage max 7 spillere pr. hold. Senest 5 dage før finalestævnet skal der være afgivet holdkort med navn og rygnumre på samtlige spillere til indefodbold.dk. Det er dog muligt med små justeringer i truppen pga. skader mv., men det skal godkendes af indefodbold.dk senest 2 timer før stævnet starter. Alle hold skal også melde deres ankomst til dommerbordet på finaledagen senest 1 time før stævnet starter. Rygnumre er påkrævet ved finalestævnet, medmindre andet er aftalt.

Alle former for aftalt spil accepteres ikke, og kan et evt. tilfælde bevises 100%, så medfører det straf i form af pointtab eller udelukkelse af finalestævnet.

Ved evt. tvivlsspørgsmål afgør indefodbold.dk suverænt spørgsmålet.

Vedrørende protester – se venligst nedenfor, dog er fristen for protester ved finalestævnet 8 min. efter endt kamp. Ved finalestævnet består protestpanelet af 3 uvilkårlige personer, som er sammensat af indefodbold.dk.

Protester/klager

Alle protester mailes til info@indefodbold.dk senest 4 dage efter hændelsen – husk en udførlig beskrivelse af sagen. Det koster 500 kr. at nedlægge protest, og beløbet får man kun tilbage, hvis man får medhold i sagen. Beløbet skal ligesom protesten være os i hænde senest 4 dage efter hændelsen. Protesten tages først op til overvejelse, når beløbet på de 500 kr. er modtaget. Indefodbold.dk er 100% beslutningstager i alle sager med protester. Afgørelsen på de enkelte sager kan ikke ankes.

Stævner tilknyttet GPM

Det koster kun lidt for et stævne at blive tilknyttet Grand Prix Masters ordningen. Der kan købes forskellige pakker, som alle inkluderer GPM certfikation – se venligst nedenfor. Alle indefodboldstævner, såvel små som store mål kan blive tilknyttet ordningen – dog er futsal stævner ikke med. Når et stævne er tilknyttet Grand Prix Masters, så kan de deltagende hold i det enkelte stævne optjene point til ranglisten.

Fordele for arrangører ved at tilmelde sig GPM

1. Stævnet bliver mere attraktivt at deltage i, i forhold til IKKE GPM stævner. Altså flere tilmeldte hold.
2. Stævnet bliver fremhævet med et GPM ikon på indefodbold.dk.
3. Stævnet bliver nævnt på GPM undersiden ved GPM stævner med link.
4. Stævnet bliver omtalt i GPM finalestævnets kampprogram og markedsføring.
5. Man kan markedsføre stævnet med GPM stævne ikon, GPM info og indefodbold.dk logo.
6. Man er med til at fremme indefodbold i Danmark.
7. Man er med til at gøre indefodboldsæsonen endnu mere spændende med en løbende rangliste.
8. Man får min. 2 fribilletter til GPM finalestævnet – DM i indefodbold.
9. Man får cupOffice systemet stillet gratis til rådighed for stævnet.

Sponsormuligheder

Kontakt venligst info@indefodbold.dk.

Yderligere info

Kontakt venligst info@indefodbold.dk for yderligere information og/eller spørgsmål.